Отримання свідоцтва про встановлення категорій (зірок)

Кожна людина в своєму житті подорожує, не важливо бувши на відпочинку або у відрядженні та завжди залишається незмінним одне питання: як правильно вибрати місце і де зупиниться на ніч?

Сьогодні підвищений попит на туристичні послуги в усьому світі. Тому він став різнобічним і вимогливим до рівня цих послуг. І надважливим питання є взаємне визнання результатів і рівня діяльності різних засобів тимчасового розміщення (готелів). Тому сертифікація послуг тимчасового розміщення та присвоєння певної категорії – є офіційним визнанням результатів роботи об’єкта надання послуг, а також підтвердженням відповідності вимогам чинного законодавства, безпеки для життя і здоров’я громадян, а також збереження їх майна.

Сертифікація послуг тимчасового розміщення (готелів та інших подібних засобів розміщення), а також привласнення відповідної їм категорії є основним пріоритетним напрямком нашої роботи.

Ні для кого не є секретом, що згідно ст. 19 Закону України «Про туризм» забороняється надавати послуги розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Порядок присвоєння категорій готелям та іншим об’єктам, які призначені для надання послуг тимчасового розміщення (проживання) затверджений постановою КМУ № 803 від 29.07.2009р., згідно з яким:

– категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою  і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії;

– сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку;

– готелям встановлюються такі категорії: “п’ять зірок”, “чотири зірки”, “три зірки”, “дві зірки” та “одна зірка”, іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п’ятий рівні);

– встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі – готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям.

Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує Мінекономрозвитку.

      Наш орган здійснює повний об’єм робіт  по проведенню оцінки відповідності готелів вимогам певної категорії, в тому числі супровід матеріалів до отримання самого свідоцтва про присвоєння категорії (зірок) в Мінекономрозвитку.

Сертифікація послуг тимчасового розміщення та оцінка відповідності готелів вимогам певної категорії здійснюється на відповідність наступних нормативних документів:

ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»;

ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».)

Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» має компетентність та повноваження, які підтвердженні Національним агентством з акредитації України в сфері сертифікації послуг тимчасового розміщення на відповідність вимогам ДСТУ 4268:2003 та ДСТУ 4269:2003.

Для проведення робіт з сертифікації замовнику необхідно подати заявку та необхідні документи згідно переліку до органу з сертифікації ТОВ «МССС».