Сертифікація систем менеджменту

Система менеджменту включає в себе діяльність, за допомогою якої організація встановлює свої цілі, визначає процеси і ресурси,
необхідні для досягнення бажаних результатів. Система менеджменту управляє взаємодіючими процесами і ресурсами, необхідними для
створення цінності і виробництва продукції для відповідних зацікавлених сторін. Система менеджменту дозволяє вищому керівництву
оптимізувати використання ресурсів з урахуванням короткострокових і довгострокових наслідків прийнятих рішень. Система
менеджменту забезпечує засоби визначення дій для вжиття заходів щодо очікуваних і незапланованих ситуацій при поставці товарів і
послуг.

Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» має
компетентність проводити роботи з сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам міжнародних та національних стандартів,
а саме:
Сертифікація систем управління якістю ISO 9001
Сертифікація систем екологічного управління ISO 14001
Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000

Переваги сертифікованого клієнта:
– підвищення репутації компанії;
– освоєння нових ринків;
– забезпечення вимог замовників або законодавства;
– перевага при участі в закупівлях (тендерах);
– можливість використання знаку відповідності в рекламних цілях;
– усунення перевірок з боку замовників та державних органів.

Для проведення робіт з сертифікації замовнику необхідно подати заявку та необхідні документи згідно переліку до органу з
сертифікації ТОВ «МССС».

Завантажити заявку на сертифікацію систем менеджменту