Сертифікація систем екологічного управління ISO 14001

Стандарт установлює вимоги до системи екологічного управління, що їх організація може використовувати для підвищення своєї екологічної дієвості. Стандарт призначено для застосування організацією, яка прагне керувати своїми екологічними зобов’язаннями на систематичній основі, що сприятиме екологічному складникові сталого розвитку. Стандарт допоможе організації досягти запланованих результатів своєї системи екологічного управління, які будуть корисними для довкілля, для самої організації та зацікавлених сторін. Результати системи екологічного управління, які організація планує в своїй екологічній політиці, стосуються:

—     підвищення екологічної дієвості;

—     виконання обов’язкових для дотримування відповідності вимог;

—     досягнення екологічних цілей.

Стандарт застосовний до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу та особливостей, і поширюється на визначені організацією екологічні аспекти її діяльності, продукції та послуг, які вона може контролювати чи на які вона може впливати протягом передбачуваного життєвого циклу. Стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічної дієвості.

Призначеність стандарту — надати організаціям загальну схему діяльності задля охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами. Він установлює вимоги, виконання яких дає змогу організації досягти запланованих результатів, що їх вона визначила для своєї системи екологічного управління.

Системний підхід до екологічного управління може забезпечити найвище керівництво інформацією, яка буде корисною для досягнення довгострокового успіху та набуття можливостей, що сприятимуть сталому розвитку, завдяки:

—     збереженню стану довкілля запобіганням або послабленням несприятливих впливів на нього;

—     послабленню потенційного несприятливого впливу умов довкілля на організацію;

—     сприянню організації у виконанні обов’язкових для дотримання відповідності вимог;

—     підвищенню екологічної дієвості;

—     контролюванню (або впливанню на них) способів розроблення продукції та послуг організації, їх виготовлення, розподілення, споживання та видалення з урахуванням аспектів передбачуваного життєвого циклу, що сприятиме запобіганню впливу на довкілля від непередбачуваного переходу з однієї стадії життєвого циклу в іншу протягом усього життєвого циклу;

—     досягненню фінансових переваг і переваг у функціюванні, що можуть бути наслідком запровадження екологічно обґрунтованих альтернативних підходів, які зміцнюють позиції організації на ринку;

—     обмінюванню екологічною інформацією з відповідними зацікавленими сторонами.

Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» має компетентність в сфері сертифікації систем екологічного управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO14001:2015 (ISO 22000:2005, IDT).

Для проведення робіт з сертифікації замовнику необхідно подати заявку та необхідні документи згідно переліку до органу з сертифікації ТОВ «МССС».