Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000

Безпечність харчових продуктів пов’язана з наявністю небезпечних чинників у харчових продуктах на момент споживання. Оскільки
небезпечний чинник харчового продукту може з'явитися на будь-якій ланці харчового ланцюга, адекватне керування в усьому харчовому
ланцюгу є суттєво важливим. Отже, харчові продукти можна убезпечити спільними зусиллями всіх сторін, що беруть участь у харчовому
ланцюгу.

Стандарт ISO 22000 установлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів, щоб гарантувати безпечність харчових
продуктів усього ланцюга до стадії кінцевого споживання, поєднує такі загальновизнані ключові елементи:
– взаємодійне інформування;
– системне керування;
– програми-передумови;
– принципи НАССР.

Призначеність стандарту – згармонізувати на глобальному рівні вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів для
підприємств харчового ланцюга.
Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» має
компетентність в сфері сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007
(ISO 22000:2005, IDT) та ISO 22000:2018. Інформуємо Вас, що згідно ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (принципи НАССР), а також забезпечувати належну
підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.
Стандарт ISO 22000 установлює вимоги щодо принципів НАССР. Отже сертифікація систем управління безпечністю харчових
продуктів на відповідність вимогам ISO 22000 підтверджує, що замовник застосовує принципи НАССР.
Для проведення робіт з сертифікації замовнику необхідно подати заявку та необхідні документи згідно переліку до органу з
сертифікації ТОВ «МССС».