Сертифікація систем управління якістю ISO 9001

ISO 9001 – це стандарт, що входить в серію міжнародних стандартів ISO 9000 і описує вимоги до систем управління якістю на
підприємствах і в організаціях. В Україні прийнятий ідентичний даному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю.
Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT).

Орган з сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» має
компетентність у сфері сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).
Об’єктами сертифікації є підприємства, установи і організації незалежно від форм їх власності, а також підприємці – фізичні особи та
іноземні юридичні особи
Для проведення робіт з сертифікації замовнику необхідно подати заявку та необхідні документи згідно переліку до органу з
сертифікації ТОВ «МССС».

Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управління якістю організація повинна:
– визначити процеси, потрібні для системи управління якістю, та їх застосування в межах організації;
– визначити необхідні входи цих процесів і очікувані від них виходи;
– визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
– визначити та застосовувати критерії та методи (зокрема моніторинг, вимірювання та відповідні показники дієвості), потрібні для
забезпечування результативності функціювання та контролювання цих процесів;
– визначити ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпечувати їх наявність;
– призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів;
– розглядати ризики та можливості;
– оцінювати ці процеси та запроваджувати будь-які зміни, потрібні для забезпечування того, щоб ці процеси досягали своїх
передбачених результатів;
– поліпшувати процеси та систему управління якістю.