Загальна інформація

Наші повноваження

Орган з сертифікації продукції, процесів та послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародні системи сертифікації та стандартизації» акредитований Національним агентством з акредитації України. Атестат акредитації №  10366

Використання знаків підтвердження відповідності

Підприємство, яке успішно пройшло сертифікацію (підтвердження відповідності) продукції, процесів, послуг чи системи менеджменту, та виявило бажання використовувати знак підтвердження відповідності, має підписати з органом по сертифікації ТОВ «МССС» угоду на право використання знаку.

Знак може використовуватись:

 • на бланках підприємства;
 • рекламній продукції;
 • продукції підприємства;
 • та інше за згодою ООВ.

У разі використання знаку підтвердження відповідності сертифікований клієнт зобов’язаний:

– не робити або не допускати оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;

– не дозволяти, щоб посилання на сертифікацію своєї системи менеджменту використовувалось у спосіб, який дозволяє припустити, що сертифікована продукція (послуга) або процес;

– не використовував сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган з сертифікації та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства;

– не використовувати знаки на протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або інспектування або сертифікатах.

Подача та розгляд скарг та пропозицій

Апеляція або скарга подається протягом 10 днів у письмовій формі за наявності у Замовника рішення ТОВ «МССС», або вчиненні підприємством дії, які на погляд замовника, призводять до порушення його прав та інтересів у сфері підтвердження відповідності.

Замовником (апелянтом) можуть бути оскаржені такі рішення та дії ТОВ «МССС»:

 • відмова у прийнятті до розгляду заявки на роботи з підтвердження відповідності;
 • відмова у видачі сертифіката відповідності;
 • відмова у видачі свідоцтва про визнання;
 • скасування дії сертифікаційної угоди;
 • порушення правил і процедури сертифікації;
 • незадовільне обслуговування з боку ТОВ «МССС»;
 • некоректне поводження персоналу;
 • інші дії, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів замовника.

В апеляції або скарзі повинна бути чітко викладена суть питання. До апеляції або скарги додаються всі документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції або скарзі.

Загальний порядок надання послуг з сертифікації

Проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) проводиться з ініціативи заявника на відповідність вказаних ним вимогам (державних стандартів, міжнародних стандартів та правил, інших нормативних документів чинних в Україні).

Об’єктами сертифікації  є підприємства, установи і організації незалежно від форм їх власності, а також підприємці – фізичні особи та іноземні юридичні особи. Схема оцінки відповідності (сертифікації) та форми необхідних документів зазначається в Порядках ООВ на конкретний вид робіт.

Відмова у видачі сертифікатів відповідності. Відмова у видачі сертифікатів відповідності трапляється при неможливості або порушенні проведення процедури із сертифікації та у випадках негативних результатів:

аналізування документації;

ідентифікації продукції;

випробувань продукції;

обстеження виробництва продукції (атестації виробництва, оцінки системи управління якістю).

Підтримування сертифікації. ООВ здійснює наглядання за об’єктами сертифікації протягом усього терміну дії сертифікатів з метою перевіряння того, що вони продовжують відповідати вимогам сертифікації, враховуючи зміни на підприємстві-заявнику.

За результатами технічного нагляду ООВ може призупинити або скасувати дію сертифіката у разі:

– продукція, процес або послуга підприємства-заявника постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо ефективності системи менеджменту;

– підприємство-заявник не дозволяє проводити наглядові аудити (технічний нагляд) з необхідною періодичністю;

– наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;

– встановлення неналежного використання сертифіката;

– встановлення порушення правил або процедур, встановлених ООВ;

Скорочування (звуження) сфери сертифікації систем менеджменту. Орган сертифікації повинен скоротити (звузити) сферу сертифікації:

якщо результати аудитів або технічного нагляду свідчать, що окремі частини сфери сертифікації організації стало або істотно не відповідають вимогам сертифікації;

у разі отримання від  організації заявки на зміну сфери поширення  сертифікату.

за наявності відповідного офіційного прохання організації.

Вся інформація та матеріали отримані при проведенні робіт з сертифікації є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам. В разі виконання вимог законодавства по наданню конфіденційної інформації, замовники в обов’язковому порядку повідомляються про це.